పోస్ట్‌లు

మే, 2022లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

హీరో...( పూర్తి నవల)

                                                                            హీరో                                                                                                                                                                      ( పూర్తి నవల ) కథా కాలక్షేపం టీమ్ రాసిన రచనలలో వంద శాతం పరిపూర్ణ సృష్టి ఇది అని చెప్పగలను . ఒకేసారి ఈ నవలను చదివే వాళ్ళూ -- కొంచం సుతిమెత్తని మనసు కలిగినవారుగా ఉంటే -- ఖచ్చితంగా నవల ముగింపులో కన్నీరు కారుస్తారు . తేట తెల్ల నీరులాగా రచన ఉండాలి అనేది నాకు చాలా ఇష్టం . ఇందులో అది ఉంటుంది . సినిమా రంగం గురించి నవలలో చెప్పబడుతున్నందున ఆ రంగానికి చెందిన జిగినా పనులు ఇందులో కొంచం చేర్చారు . నాకు ఎప్పుడూ చురుకుదనం చాలా ముఖ్యం . దాంతో పాటూ ఆలొచింప చేయడం ఎక్కువ ఇష్టమైన విషయం . ఈ నవలలో స్వామీజీ పాత్ర ఒకటి , ఆ ఆలొచనను ఎక్కువ ప్రేరేపిస్తుంది . ఇదొక కుటుంబ కావ్యం ... ప్రేమ కథ ... కొంచం సస్పెన్స్ . ఈ మూడు కలయికతో ఇది రాసి ముగించిన పరిస్థితిలో నిజమైన ‘ హీరో ’ అని పేరు పెట్టార