పోస్ట్‌లు

ఆగస్టు, 2021లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

పవిత్ర… (పూర్తి నవల)

                                                                                      పవిత్ర                                                                                                                                                                        ( పూర్తి నవల)     సతీసావిత్రి జీవించిన కాలం నుండి ... భర్త ఎక్కడికి వెళ్ళినా , ఎవరితో జీవించి తిరిగి వచ్చినా , అతని పాదాలు తాకి కళ్ళకద్దుకుని అతనే తన భర్త అని చెప్పే మహిళనే పతివ్రత అంటున్నారు . కన్యాత్వం అనేది మగవాడికీ , ఆడదానికీ సమం కాదా ? పెళ్లైన జీవితం అందరికీ విజయవంతంగా ఉండటం లేదు . ఈ నవలలోని హీరోయిన్ పవిత్రకు కూడా అదే జరిగింది . కానీ అందులో ఆమె తప్పేమీ లేదు . పెళ్ళి చూపులకు వచ్చి , పవిత్రను పలుమార్లు చూసి , ప్రశ్నలతో పాటూ కట్నకానుకలు అడిగి పెళ్ళిచేసుకున్న తరువాత , ఆమె బాగుండలేదని , ఈ రోజు మహిళలాగా లేదని విడిచిపెట్టాడు పవిత్ర భర్త రామ్మోహన్ . పేరుకు తగినట్టే పవిత్ర పవిత్రమైనది , పరిశుద్దమైనది ' పవిత్ర ’ . ఒక్క విషయంలోనే కాదు , ప్రతి విషయంలోనూ పరిశుద్దమైనదే .