పోస్ట్‌లు

2023లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది

ఇంటింటి వెన్నెలలు...(పూర్తి నవల)

                                                                       ఇంటింటి వెన్నెలలు                                                                                                                                                        (పూర్తి నవల) పాఠక మహాశయులకు. ఇంటింటా జరుగుతున్న వేడైన సమస్యే ఈ నవలకు ఆధారం. యధార్ధమైన ఈ వ్యవహారం చాలా వరకు ప్రతి కుటుంబంలోనూ ఎప్పుడూ కొత్తగా యుక్త వయసులో ఉండే ఎనర్జీలాగానే ఉంటుంది.  తెలివితేటలతో దాన్ని స్వీకరించి , సరి చేసుకునే వారు ఈ వ్యవహారం నుండి తప్పించుకుంటారు. అలా చెయ్యని వారు చిక్కుకుంటారు...ప్రశాంతత , నెమ్మది , సంతోషం పోగొట్టుకుంటారు. ప్రేమ చూపటం ముఖ్యమే...కానీ అది వెర్రిగా ఉండకూడదు. ' కన్నవారు కూతుర్లకు నిరంతరం కాదూ అనే నిజాన్ని నొక్కి చెప్పే కథ ఇది! కథాకాలక్షేపం టీమ్. బద్దకం , మిగిలిన వాళ్ల వీపు మీద ఎక్కి కూర్చుని జీవితాంతం సవారి చేయాలని ఆశపడే స్వార్ధం , నోటి దురుసు , పోట్లాట పెట్టుకుని మంచి బంధుత్వాలను సైతం గాయపరిచే జంతు గుణం , ముదిరిపోయిన తలబిరుసు తనం...వీటన్నిటినీ మానుకోవాలనే ఆలొచనే చాలా మందికి రా దు. తమని ఆవగింజంత కూడా